ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46

เมื่อ 19 ก.พ.61 เวลา 1530 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้ชัดเจนและยั่งยืนระดับอำเภอ, ระดับตำบล ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VideoConference) ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

เมื่อ 19 ก.พ.61 เวลา 1530 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้ชัดเจนและยั่งยืนระดับอำเภอ, ระดับตำบล ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VideoConference) ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

03 02 01

เมื่อ 19 ก.พ.61 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ ให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.ส.ฎ. เป็นประธาน การประชุม ฯ

เมื่อ 19 ก.พ.61 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ ให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.ส.ฎ. เป็นประธาน การประชุม ฯ

05 04 03 02 01

บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม, รับฟังบรรยายสรุป, เยี่ยมชมอาคารออกกำลังกาย และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ นพค.46 สนภ.4 นทพ.

เมื่อ 19 ก.พ.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม, รับฟังบรรยายสรุป, เยี่ยมชมอาคารออกกำลังกาย และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ นพค.46 สนภ.4 นทพ. โดยมี ผอ.สนภ.4 นทพ. , ผบ.นพค.46 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

เมื่อ 16 ก.พ.61 เวลา 0915 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมกระทำพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องใน “วันวิภาวดีรังสิตรำลึก”

เมื่อ 16 ก.พ.61 เวลา 0915 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมกระทำพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องใน “วันวิภาวดีรังสิตรำลึก” เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต (มทบ.45) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมแห่ผ้าขึ้นพระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (หลวงพ่อจ้อย) อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 15 ก.พ.61 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมแห่ผ้าขึ้นพระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (หลวงพ่อจ้อย) อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

7 6 5 4 3 2 1

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จง.ส.ฎ. ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 15 ก.พ.61 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว

5 4 3 2 1

.ส.ฎ. ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.ไตรรงค์ พุ่มพูน รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ส.ฎ. เป็นประธานฯ

มื่อ 14 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและงานอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2560 เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อต้นรัชสมัย ณ หอประชุมเมืองคนดี รร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

มื่อ 14 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและงานอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2560 เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อต้นรัชสมัย ณ หอประชุมเมืองคนดี รร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

03 02 01

เมื่อ 14 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองบิน 7 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งความเกรียงไกรและความภูมิใจเหนือนภาทักษิณ ณ กองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 14 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองบิน 7 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งความเกรียงไกรและความภูมิใจเหนือนภาทักษิณ ณ กองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

02 01

เมื่อ 13 ก.พ.61 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ท.ดุษฎี อินทรพล ผทค.บก.ทท./หน.สปข.ศบท. และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม นพค.46 สนภ.4 นทพ., รับฟังบรรยายสรุป และ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผบ.นพค.46 สนภ.4 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.46 สนภ.4 นทพ. ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 13 ก.พ.61 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ท.ดุษฎี อินทรพล ผทค.บก.ทท./หน.สปข.ศบท. และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม นพค.46 สนภ.4 นทพ., รับฟังบรรยายสรุป และ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผบ.นพค.46 สนภ.4 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.46 สนภ.4 นทพ. ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

07 06 05 04 03 02 01

บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล พร้อมประชาชนจิตอาสา ร่วมก่อสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีฐานะยากจน ณ ม.5 บ.ทุ่งมะพร้าว ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

เมื่อ 8 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล พร้อมประชาชนจิตอาสา ร่วมก่อสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีฐานะยากจน ณ ม.5 บ.ทุ่งมะพร้าว ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

5 4 3 2 1