เมื่อ 12 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.4 ต.สองแพรก, ม.7 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 12 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.4 ต.สองแพรก, ม.7 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

05 04 03 02 01

You may also like...